This website uses necessary cookies to ensure that our website is ideally usable. We do not use cookies that process personal data without your prior consent. Read our Cookie Policy

Czy mogę płacić rocznie?

book reader icon
1 Minuta
facebook logo gray
linkedin logo gray
mail logo gray

Tak. Możesz wybrać cykl rozliczeniowy w trybie kwartalnym lub rocznym. Przy płatności rocznej otrzymujesz rabat 20. Opłata za portal będzie pobierana z góry. Jeśli prowadzisz instancję White Label, opłata za utworzonych użytkowników zostanie naliczona wstecznie na kolejnej fakturze lub przy likwidacji konta.

Ostatnia aktualizacja 1 year ago